Niet Te Koop was 27 februari jl. ook aanwezig op de debatavond over wonen in Pakhuis De Zwijger. Wij hebben daar een kleine flyeractie gedaan, maar wat ons opviel willen wij u niet onthouden. (Er werd overigens door de aanwezige huurders enthousiast gereageerd op de flyers, door de achterban van de politici wat minder. Alleen Sadet Karabulut (SP) reageerde enthousiast en nam ook een flyer.)

De directeur van Stadgenoot ging vol in op de tijdelijke huurcontracten. Er is nu teveel aandacht voor de zittende huurders en te weinig voor woningzoekenden. Zijn oplossing: elke 5 jaar toetsen of huurders van een sociale huurwoning niet te groot of te goedkoop wonen. Wat? Moeten we elke 5 jaar verhuizen? Wat een aantasting van het woonrecht. En wat lost het op? Elke keer als een huurder vertrekt wordt de huur flink verhoogd. En vergeet niet: Stadgenoot heeft hard gelobbyd in de Tweede Kamer om tijdelijke contracten voor jongeren mogelijk te maken.

De vastgoedbelegger wil dat de politiek meer bouwlocaties aanwijst en dat de politiek zich richt op duurzaam bouwen. Het antwoord van de SP: marktdenken gaat niet samen met duurzame en sociale huurbouw.

De directeur van !WOON, voorheen WSW (Wijksteunpunt Wonen), komt met goede plannen. De liberalisatiegrens koppelen aan de WOZ waarde: hoe hoger de WOZ waarde des te hoger de liberalisatiegrens. 25 jaar huurbescherming voor woningen voor de middeninkomens( huren van 700 tot 900 euro) is niet lang genoeg. Laat deze woningen vallen onder de gereguleerde huur, m.a.w. gereguleerde huurverhoging. Dit om deze woningen beschikbaar te houden voor de middeninkomens. Verder wil !WOON geen tijdelijke huurcontracten.

De investeerder bouwt woningen vanaf 600 euro, met het geld van verzekeraars en pensioenfondsen. Daar zijn wij helemaal voor. Laten de pensioenfondsen hun geld niet meer stoppen in fossiele brandstoffen, maar in huizen.

En wat zijn de plannen van de partijen met de verhuurderheffing?
– VVD: verhogen
– D66: bleef wat vaag, er staat sowieso niets over wonen in hun verkiezingsprogramma
– GroenLinks: dat geld gebruiken voor klimaatneutrale woningen
– PvdA: verlagen met 500 miljoen, de rest gebruiken om te bouwen.
– SP en 50+: de verhuurderheffing afschaffen.

Het viel ons weer op hoe onwerkelijk de rechtse partijen naar de huurmarkt kijken. Zo antwoordt de VVD op een opmerking van iemand uit het publiek dat zij bijna 30% van haar inkomen aan kale huur kwijt is : “Maar U hoeft daar toch niet te wonen, U kunt toch zelf bepalen welk percentage u van uw inkomen uitgeeft aan uw woonlasten.”
Ja mensen, “Huren is geen gratis bier.”