Hier is een overzicht met hoe de 7 grote politieke partijen hebben gestemd op moties gerelateerd aan het thema wonen in 2016.

040216overgangsregelingvoorantikrakers 131016hurenper1juliverlagen 131016realiserenvoldoendemiddeldurewoningen 131016totstandkomingregiovorming 131016wettelijkmogelijkmakenhuurverlaging 150916stopmetsymboolwetgeving 220316nieuwinvesteringsbudgetstedelijkevernieuwing 251016regionaaldoorrekenenperiodiekewoningbehoefteraming 310516definitiezorgwoningenseniorenwoning