Zaterdag 4 februari jl. was het zover. Woningbouwcorporatie De Alliantie organiseerde een kijkdag voor een aantal koopwoningen in de Robbert Cijferstraat in Amsterdam Slotermeer.

De woningen zijn onttrokken uit de sociale huursector, daarna opgeknapt en te koop gezet ondanks de groeiende wachtlijsten in de sociale woningsector.

Reden dus voor actie!

Aanvankelijk werden we gesommeerd ergens anders te gaan staan door iemand van de verkoopmakelaar in dienst van De Alliantie. Uiteraard deden we dat niet en deelden we flyers en stickers uit aan de bezoekers en voerden we gesprekken met de omwonenden en potentiële kopers.

Uit die gesprekken bleek, enigszins verrassend, dat veel bezoekers het inderdaad een rare situatie vinden. Sommige vroegen zich ook af hoe en met welke middelen de vorige huurders verdreven zijn. Ook spraken we mensen die uit hun sociale woning gepest worden. Vrijgekomen sociale huurwoningen worden namelijk steeds meer de vrije sector ingegooid en tegen woekerbedragen verhuurd, soms aan luidruchtige studenten.

Verder zijn alle sporen van het huurverleden van de koopwoningen zorgvuldig uitgewist door alle tuinen volledig te slopen. De kopers krijgen een volledig kaal stukje land bij hun huis waar geen grassprietje meer overeind staat.

Heel opvallend want De Alliantie beweert op een groot bord dat ze investeert in een groene buurt. Overigens viel ons op hoeveel bomen er in de omgeving gekapt zijn.

Naast de actie hebben we ook flyers in de omgeving verspreid…

Zie ook dit bericht en de foto’s op onze Facebookpagina.