Op deze pagina kan je informatie vinden over hoe het zit met sociale huur in Amsterdam. Denk aan factsheets over hoe het nou zit met de WOZ-waarde, of de verhuurdersheffing, maar ook aan een overzicht met moties in de Tweede Kamer en hoe verschillende partijen daarop hebben gestemd.

Stemgedrag Partijen

Woningmarkt sinds 1998

Factsheets:
scheefwonen factsheet
hoeveelheid sociale huurwoningen in nederland amsterdam
huurdersvereniging amsterdam factsheet.
verhuurderheffing factsheet
woningcorporaties factsheet

Rapport van Initiatief Betaalbaar Wonen – Noord
Eerlijke verdeling van schaarste bestaat niet def