34 550 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Nr. 7MOTIE VAN HET LID BASHIR Stemdatum: 13-10-2016

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de introductie van de verhuurderheffing de huurprijzen enorm zijn gestegen;

verzoekt de regering om, een eerste stap te zetten voor huurverlagingen door de huren van corporatiewoningen te verlagen, dit te financieren door de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen en dit te dekken door een verhoging van de tweede schijf van de vennootschapsbelasting met 1% (amendement-Bashir bij het Belastingplan 2017);

verzoekt de regering tevens, met een nota van wijziging te komen bij de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing om deze huurverlaging wettelijk mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

wettelijkmogelijkhuurverlaging