34 454Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

Nr. 9MOTIE VAN HET LID BASHIR Stemdatum: 15-09-2016

Voorgesteld 15 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de Minister voor Wonen en Rijksdienst op, te stoppen met symboolwetgeving en te doen waar hij voor is aangesteld, namelijk het zorgen voor voldoende betaalbare woningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

symboolwetgeving