34 550 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

Nr. 11MOTIE VAN HET LID RONNES Stemdatum: 13-10-2016

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regionale woningmarkten recent zijn vastgelegd en dat er signalen zijn dat corporaties daarbij druk hebben uitgeoefend op gemeenten;

verzoekt de regering, een extern deskundig rapport op te laten stellen naar de wijze waarop de regiovorming tot stand is gekomen, welke rol de corporaties daarbij hebben gespeeld en in hoeverre het belang van woningzoekenden en huurders daarbij zijn overwogen en worden gediend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

totstandkomingregiovorming