Woningcorporatie Stadgenoot is wederom van plan om een sociale huurwoning te verkopen. Ditmaal: Ten Katestraat 228, niet ver van de woning die we vorig jaar om dezelfde reden hebben bezet. Op beide open dagen voor aspirant-kopers hebben wij actie gevoerd.

1 mei 2017

Om 15.30 stonden wij met spandoeken klaar op de hoek van de Ten Katestraat/J.v. Lennepkade. In totaal hebben we met ongeveer 15 mensen geprotesteerd tegen de verkoop van de sociale huurwoning aldaar.

De vertegenwoordiger van woningcorporatie Stadsgenoot kwam te laat om de deuren te openen voor de bezichtiging van het pand.

Er kwamen niet veel potentiële kopers naar de open dag. Een reactie van één van de geïnteresseerden was: “De woning is te klein”. Het gaat om een woning van 44 vierkante meter voor de prijs van 225.000 euro.

              

Veel omwonenden waren het met onze actie eens en wezen ons op twee woningen van Stadsgenoot die binnenkort ook te koop worden aangeboden.  De Woningcorporaties gaan dus gewoon door met de verkoop van sociale huurwoningen terwijl de gemeente heeft opgeroepen te stoppen met de verkoop van woningen middels een aangenomen motie.

3 mei 2017

Aan het begin van deze tweede open dag voor belangstellende aspirant-kopers waren er ongeveer 10 gegadigden binnen op het adres, merendeel jongeren tussen de 25 en 40. De actiegroep heeft de mensen duidelijk gemaakt dat dit sociale huurwoningen zijn, dus niet voor de verkoop bedoeld. De meeste aspirant-kopers hadden begrip voor onze argumenten.

De aspirant-kopers kwamen met het argument dat ze allang op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning.

Een van hen vond dat de sociale huurwoningen alle mooie plekjes in Amsterdam innamen. De actiegroep antwoordde dat dit nu zo lijkt, maar dat daar 7 jaar terug heel anders over werd gedacht. De actiegroep wees hen erop dat huurders die afhankelijk zijn van deze woningen al meer dan 12 jaar op de wachtlijst staan.