Zaterdag 4 februari was het zover.

Wooncorporatie De Alliantie organiseerde een kijkdag voor een aantal koopwoningen in de Robbert Cijferstraat in Amsterdam Slotermeer.

De woningen zijn onttrokken uit de sociale huursector. Daarna opgeknapt en te koop gezet ondanks de groeiende wachtlijsten in de sociale sector.
Reden dus voor actie!

Aanvankelijk werden we gesommeerd ergens anders te gaan staan door iemand van de woningbouwcorporatie.
Uiteraard deden we dat niet en deelden we folders en stickers uit aan de bezoekers en voerden we gesprekken met deze potentiele kopers en omwonende.
Uit die gesprekken bleek , enigszins verrassend, dat veel bezoekers het inderdaad een rare situatie vinden.
Sommige vroegen zich ook af hoe en met welke middelen de vorige huurders verdreven zijn.
Ook spraken we mensen die uit hun sociale woning gepest worden.
Vrijgekomen sociale huurwoningen worden namelijk steeds meer de vrije sector ingegooid en tegen woekerbedragen verhuurd, soms aan luidruchtige studenten.

Verder zijn alle sporen van het huurverleden van de koopwoningen zorgvuldig uitgewist door alle tuinen volledig te slopen.
De kopers krijgen een volledig kaal stukje land bij hun huis waar geen grassprietje meer overeind staat.

Heel opvallend want De Alliantie beweert op een groot bord dat ze investeert in een groene buurt.

Overigens viel ons op hoeveel bomen er in de omgeving gekapt zijn.

Naast actie hebben we ook flyers in de omgeving verspreid.