Demonstratiedoek "Te Duur"

Actiegroep Niet te Koop bestaat uit verschillende groepen huurders en is in eerste instantie bij elkaar gekomen bij de bezetting van de Borgerstraat in Amsterdam Oud-West. Wij strijden tegen de uitverkoop van Amsterdam: woningbouwcorporaties blijven zoveel mogelijk sociale huurwoningen binnen de ring verkopen en bouwen enkel genoeg bij om aan het minimum te voldoen (maar wel buiten de ring). Woningbouwcorporaties lijken enkel nog gericht op het maken van winst en niet op het verzorgen van voldoende betaalbare woningen.

Daarnaast kwamen er tijdens onze eerste actie afschuwelijke verhalen naar boven over hoe woningcorporaties zich af proberen te maken van hun maatschappelijke taak: onderhoud zo lang mogelijk uitstellen, huren zoveel mogelijk ophogen, en mensen ronduit bangmaken. Senioren kunnen niet meer gemakkelijk in dezelfde buurt een benedenwoning vinden, terwijl de overheid het zorgbeleid aanpast op zoveel mogelijk “mantelzorg”; jongeren kunnen geen betaalbare huurwoning meer vinden zonder 15 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan; en alle huurders kampen met steeds hoger wordende huren.

Wij vinden dat het klaar moet zijn met het afbraakbeleid van woningbouwcorporaties en politici. Daarom voeren we actie.

AMSTERDAM IS NIET TE KOOP!